Công dụng

Công dụng tuyệt vời của ba kích:

  • Ba kích, ba kích tím: ôn thận, tráng dương, cường tráng cân cốt, khứ phong thấp
  • Tăng sức dẻo dai, tăng cường chức năng sinh lý 

 

  • Chủ đại phong tà khí, cường cân cốt, an ngũ tạng, bổ trung, tăng chí, ích khí 
  • Hạ khí, bổ ngũ lao, ích tinh 
  • Khứ phong, bổ huyết hải 
  • An ngũ tạng, định tâm khí, trừ các loại phong  
  • Bổ thận, ích tinh, tán phong thấp
  • Cường âm, hạ khí
  • Bổ thận âm, tráng cân cốt, khứ phong thấp 
  • Bổ thận dương, cường cân cốt, khứ phong thấp